Chứng chỉ

Trình độ của chúng tôi

Định hướng thị trường, hơn 10 năm kinh nghiệm trong ngành chiếu sáng từ các thành viên chủ chốt của bộ phận phát triển sản phẩm, kiểm soát chất lượng và sản xuất;
Không ngừng đầu tư và cải tiến phát triển sản phẩm với Gói hàng năm;
Giá cả cạnh tranh với dịch vụ nhất quán và đáng tin cậy, kinh nghiệm dịch vụ của nhà bán lẻ và nhà nhập khẩu trên thị trường thế giới bởi đội ngũ bán hàng;
Giao hàng đúng thời gian và chất lượng, đứng lại sản phẩm và chịu trách nhiệm kể cả sau khi xuất hàng;
Kiểm toán nhà máy BSCI, SMETA, WCA.

https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/
https://www.zhongxinlighting.com/about-us/certifications/